Cây giả trang trí giếng trời

Cây cao 4m5, đường kính tán rộng 1m8. Thân cây bằng composite cao cấp, giống hệt cây thật.