Cây si giả trang trí văn phòng, cao 2m6 tán rộng 2m2