Cây hoa đào dáng tự nhiên cao 3m tán rộng 2,8m ĐTN04