Cây hoa anh đào tán vòm áp tường cao 2,6m ĐTV04

Cây hoa đào tán vòm cao 2,7m tán ngả ra trái – phải – trước 1,6m. Phù hợp khi áp vào tường.